Veličina teksta: Font

+ -

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Europska unija Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program - Konkurentnost i kohezija
Gospić razvoj infrastrukture

Podnesena je prijava projekta na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

21. 02. 2020.

Grad Gospić, kao nositelj projekta, podnio je prijavu projekta na Ograničeni poziv MRRFEU-a za izgradnju mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima (KK.02.1.1.01). Informacije o Ograničenom pozivu dostupne su ovdje.

Europska unija Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program - Konkurentnost i kohezija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Za više informacija o EU fondovima: razvoj.gov.hr | www.strukturnifondovi.hr | www.safu.hr Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Grada Gospića. Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić