Veličina teksta: Font

+ -

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Europska unija Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program - Konkurentnost i kohezija
Gospić razvoj infrastrukture

Projekt

Projektom razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera gradi se suvremena svjetlovodna mreža do krajnjih korisnika na području navedene tri jedinice lokalne samouprave u Ličko-senjskoj županiji. Izgradnjom svjetlovodne mreže kućanstva, poslovni i javni korisnici ostvarit će mogućnost pouzdanog i brzog pristupa internetu s brzinama od najmanje 100 megabita po sekundi (Mbit/s) do 1 gigabita po sekundi (Gbit/s) i više.

Projekt se provodi unutar Okvirnog nacionalnog programa razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (skraćeno ONP). ONP je programa državnih potpora namijenjenih razvoju infrastrukture širokopojasne infrastrukture u Republici Hrvatskoj.

Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoja (EFRR) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Ukupna vrijednost projekta je 97.966.788,40 kn, od čega bespovratna sredstva iz EFRR-a iznose 9.966.336,87 EUR, dok preostali iznos osigurava Grad Gospić. Nositelj provedbe projekta i korisnik bespovratnih sredstava je Grad Gospić. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je 31.7.2020. između Grada Gospića te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) kao Upravljačkog tijela i Posredničkog tijela razine 1, i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije (SAFU) kao Posredničkog tijela razine 2 (kod projekta: KK.02.1.1.01.18).

Priprema projekta započela je 1.11.2017. Završetak provedbe projekta, odnosno završetak izgradnje svjetlovodne mreže i početak njenog operativnog rada, planiran je do 31.12.2023.

Svjetlovodna mreža u sklopu projekta gradi se u tzv. bijelim područjima Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera. Bijela područja obuhvaćaju korisničke objekte u kojima trenutno nije dostupan pristup internetu s brzinama od najmanje 30 Mbit/s. Bijela područja određena su prema pravilima Europske unije i podacima koje su tijekom pripreme projekta dostavili operatori i koje je podatke verificirala Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM). Bijela područja obuhvaćaju ukupno 14.060 adresa na području Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera. Pregled planirane dostupnosti svjetlovodne mreže u projektu nalazi se ovdje.

Uvjeti dodjele bespovratnih sredstava trenutno ne dozvoljavaju gradnju svjetlovodne mreže izvan bijelih područja. Očekuje se da će u financijskoj perspektivi europskih fondova 2021.-2027. bespovratna sredstva biti dostupna i za gradnju svjetlovodnih mreža izvan bijelih područja, odnosno u svim područjima u kojima svjetlovodne mreže nisu dostupne. Stoga će Grad Gospić, kao i ostale jedinice lokalne samouprave u projektu, nastojati postići da se svjetlovodna mreža izgrađena kroz ovaj projekt što prije proširi i na sva preostala područja koja trenutno nisu obuhvaćena projektom, kako bi se svim građanima osigurala jednolika dostupnost suvremene komunikacijske infrastrukture.

Svjetlovodna mreža izgrađena projektom ostat će u trajnom javnom vlasništvu svih jedinica lokalne samouprave u projektu. Izgrađenom svjetlovodnom mrežom upravljat će se kao javnom komunalnom infrastrukturom. Kapaciteti svjetlovodne mreže davat će se u najam svim operatorima na tržištu, koji će moći pod jednakim uvjetima pružati usluge svim krajnjim korisnicima na području projekta. Radi se o tzv. veleprodajnom poslovnom modelu, odnosno modelu otvorene svjetlovodne mreže. Takav model omogućava da krajnji korisnici jednostavno biraju operatora za pojedine usluge (npr. pristup internetu, TV), čime se povećava konkurentnost ponude operatora i kvaliteta usluga za krajnje korisnike.

Europska unija Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program - Konkurentnost i kohezija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Za više informacija o EU fondovima: razvoj.gov.hr | www.strukturnifondovi.hr | www.safu.hr Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Grada Gospića. Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić