Veličina teksta: Font

+ -

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Europska unija Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program - Konkurentnost i kohezija
Standardna po.nuda

Standardna ponuda

Standardnom ponudom za usluge na svjetlovodnoj pristupnoj mreži na području Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera (u nastavku: „Standardna ponuda“) definiraju se uvjeti i naknade za pristup svjetlovodnoj pristupnoj mreži izgrađenoj u sklopu Projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera (u nastavku: „Projekt“).

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Korisnik bespovratnih sredstava je Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić. U sklopu Projekta izgrađena je svjetlovodna pristupna mreža u tzv. bijelim područjima Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera u Ličko-senjskoj županiji.

Svjetlovodnom pristupnom mrežom izgrađenom u Projektu upravlja trgovačko društvo Tesla net d.o.o., Trg Stjepana Radića 14, 53000 Gospić (u nastavku: „Tesla net“). Tesla net obavlja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga i u vlasništvu je Grada Gospića.

Tesla net pruža veleprodajne usluge operatorima koji pristupaju svjetlovodnoj pristupnoj mreži izgrađenoj u Projektu (u nastavku: Operatori korisnici). Operatori korisnici pristupom svjetlovodnoj mreži izgrađenoj u Projektu mogu pružati elektroničke komunikacijske usluge na maloprodajnoj razini krajnjim korisnicima spojenim na svjetlovodnu pristupnu mrežu, i/ili elektroničke komunikacijske usluge na veleprodajnoj razini trećim operatorima.

Standardna ponuda primjenjuje se od 15.06.2023., temeljem pozitivnog mišljenja Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti Klasa: 344-01/23-05/05, Urbroj: 376-05-01-23-03 od 15.06.2023.

Europska unija Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program - Konkurentnost i kohezija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Za više informacija o EU fondovima: razvoj.gov.hr | www.strukturnifondovi.hr | www.safu.hr Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Grada Gospića. Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić